فروش فقط به صورت ثبت در وب سایت میباشد

آدرس: تهران – خیابان دماوند – خیابان منتظری – خیابان خشکبارچی – پلاک ۱۲ واحد ۳

۰۲۱۳۳۷۹۶۴۹۱ – ساعت پاسخگویی ۹:۳۰ الی ۱۸:۰۰

۰۹۱۲۴۰۷۶۷۴۲

info@bazareit.com